Annex: Trips with figure

Annex: Trips with figures


Record of trips to castles and other spots with Nendroid figure "Chito" starring from "Shojo Shumatsu Ryoko" (girls "world-end" trip).

Marunouchi, Tokyo


Asakusa & Akibahara, Tokyo
Tokyo Tower, Tokyo


Tsuchiura Castle, IbarakiCape Inubouzaki, Chiba


Hamamatsu Castle, Shizuoka


Yokohama City, Kanagawa
Tagokura Dam, NiigataShibata Castle, Niigata